Ezelsbos - Ezeltochten

Asinotherapie

Statement:
Het woord ‘therapie’ komt van ‘Therapeia’, een oud-Grieks woord.
Het betekent ongeveer: ’Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft’.
Ik gebruik de term ‘a
sinotherapie’ om aan te duiden dat een ezel wordt ingezet in een ondersteunende rol met de bedoeling het therapeutisch proces (zie boven) te optimaliseren.

Asinotherapie

***

Hoe sluiten ezels vriendschap met elkaar ? …
Van daaruit wordt vertrokken om een ezel ook ‘vriendschap’ te laten sluiten met een mens.
Jos Oscar Doortje

Ezel en begeleider zijn uiteraard al ‘vrienden’.
De begeleider is op de hoogte van hoe een ezel zich gedraagt, en zorgt ervoor dat de ezel hem/haar aanvaardt als ‘alfa-ezel’ (leider).
De ezel wordt goed opgevoed en opgeleid zodat hij ook leert rekening houden met menselijke gedragingen.  Op dat ogenblik is de ezel klaar om echt ‘contact’ te maken met andere mensen, en ingezet te worden voor asinotherapie.

Nelleke en Doortje waren bijna 5 jaar toen ze bij ons kwamen.  Wij wisten betrekkelijk weinig van ezels, en wisten niet hoe we het moesten aanpakken.  Frank Spaey (van Ezelstal ’t Steentje) zorgde ervoor dat wij en onze ezels behoorlijk met elkaar omgaan.  We leerden ze halsteren, wandelen onder onze begeleiding, hoe ze hun hoeven moesten geven, enz… .  Hij leerde me ook koetsrijden, enkelspan en dubbelspan.  En we leerden van hem ook de theorie en praktijk van Asinotherapie.
Ondertussen vormen we met onze ezels een hecht team.

Verbinding is het sleutelbegrip.
O.a. het aanraken, strelen, borstelen, hoeven verzorgen, knuffelen leidt tot zulke verbinding.  Deze verbinding gaat verder dan het fysische.  Ezels zijn in staat om ook emotioneel contact te maken.  Hun acceptatievermogen ligt veel hoger dan bij mensen, en zij aanvaarden dan ook makkelijker hoe iemand werkelijk is, en oordelen niet.

Wil u meer weten en/of kennis maken met Nelleke en Doortje en met ons ?

Contacteer ons !

Oscar en Nelleke